Showroom CARA với những dấu ấn thời gian


 • Showroom những ngày đầu tiên
 • Showroom những ngày đầu tiên
 • Showroom CARA - 2005
 • Showroom CARA - 2005
 • Showroom CARA - 2005
 • Showroom CARA - 2005
 • Showroom CARA - 2005
 • Showroom CARA - 2005
 • Showroom CARA - 2009
 • Showroom CARA - 2009
 • Showroom CARA - 2009
 • Showroom CARA - 2009
 • Showroom CARA - 2009
 • Showroom Hà Nội - 2011
 • Showroom CARA - 2012
 • Showroom tầng 2 - 2012
 • Showroom CARA - 2013
 • Đèn của hãng Louis Poulsen (Đan Mạch) - 2013
 • Đèn hãng Artemide (Ý) - 2013
 • Đèn sử dụng pha lê Swarovski Elements - 2013
 • Showroom Hà Nội - 2013
 • Khu vực trưng bày đèn của hãng Leds-C4 (Tây Ban Nha) - 2014
 • Khu vực trưng bày đèn của hãng Linealight (Ý) - 2014
 • Đèn phong cách Nhật của hãng Daiko - 2014
 • Đèn phong cách Nhật của hãng Daiko - 2014
 • Hãng Leds-C4 (Tây Ban Nha) - 2014
 • Showroom tầng 2 - 2014
 • Đèn của hãng Artemide (Ý) - 2014
 • Các hãng đèn nổi tiếng Artemide, Luceplan, Louis Poulsen - 2014
 • Đèn của hãng Luceplan (Ý) và Louis Poulsen (Đan Mạch) - 2014
 • Đèn bàn bằng sứ của Lorenzon (Ý) - 2014
 • Khu vực trưng bày đèn của hãng Luceplan (Ý) - 2014
 • Đèn Italamp (Ý) - 2014
 • Đèn Lorenzon (Ý) tại Showroom Hà Nội - 2014
 • Showroom Hà Nội - 2014
 • Showroom CARA tại Hà Nội - 2014
 • Showroom CARA tại Hà Nội - 2014
(08) 3833 3335, (04) 3734 2301